Marcos the plagiarist: a pictorial bibliography

Marcos the plagiarist: a pictorial bibliography

Source: Medium.com By: Michael David Sy Last January 2018, I had been helping my father clean when I discovered that he had Marcos propaganda with him. I was inspired by the discovery to read everything that Marcos had written, and then collate my insights about them...
20 Filipinos 20 Years after People Power

20 Filipinos 20 Years after People Power

Source: Old.pcij.org Imelda Marcos ‘The greatest moment of Marcos was Edsa’ TWENTY YEARS since fleeing the country in disgrace, Imelda Marcos — the glittering, partying, mesmerizing half of what has been called a conjugal dictatorship — still loves to go shopping. But...
“Pinawalang-sala ako sa lahat ng kaso laban sa akin. Pero paano na ang halos isang taon kong nawala dahil sa aking pagkakakulong? Walang naging pananagutan ang gubyernong Marcos.”- Dr. Nestor Castro

“Pinawalang-sala ako sa lahat ng kaso laban sa akin. Pero paano na ang halos isang taon kong nawala dahil sa aking pagkakakulong? Walang naging pananagutan ang gubyernong Marcos.”- Dr. Nestor Castro

Source: Humans of Pinas “Sa edad na 23, ikinulong ako ng gubyernong Marcos bilang isang bilanggong pulitikal. Inaresto ako noong Marso 7, 1983 sa Baguio habang nagpapamigay ng polyetong bumabatikos sa marahas na pagbuwag ng mga pulis sa rali ng mga istudyanteng...