RELATED:  Xiao Time: Ang puting pader sa komunidad ng maralita noong panahon ng martial law